Gawad Dr. PIO Valenzuela


Ang GAWAD DR. PIO VALENZUELA ang pinakamataas na parangal na ipinagkakaloob ng Pamahalaang Lungsod ng Valenzuela sa mga katangi-tanging mamamayan ng Lungsod ng Valenzuela. Ito ay pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang kahusayan, paglilingkod at karangalang ibinigay sa bayan sa alaala ng itinatanging bayani ng bayan na si Dr. Pio A. Valenzuela (1869-1956).

Maaaring maging nominado ang mga Valenzuelano na nagpamalas ng katangi-tanging kahusayan sa kanyang sariling larangan at nagbahagi ng taos-pusong paglilingkod sa komunidad o sa bansa. Ang lahat ng nominado ay dapat na taglay ang mga sumusunod na pangunahing batayan ng pagpili:

  • Ipinanganak at lumaki sa Valenzuela o nanirahan sa Valenzuela sa loob ng sampung (10) taon o higit pa;
  • Walang kaugnayan sa sinumang miyembro ng Search Committee hanggang sa ikaapat na antas ng pagiging kamag-anak;
  • Nagpamalas ng katulad na mga katangian at kaisipan ni Dr. Pio Valenzuela sa aspekto ng kahusayan at paglilingkod-bayan;
  • Walang usaping legal na may pinal na hatol ng Hukuman laban sa nominado, ito man ay sibil, kriminal o administratibo;
  • Huwaran ng kabutihang-asal.

Maaaring magpasa ng nominasyon ang mga sumusunod:

  • Mga samahan, institusyon, at barangay sa Valenzuela;
  • Mga indibidwal na Valenzuelano na nasa legal na edad;
  • Mga indibidwal na walang kaugnayan sa nominado hanggang sa ikaapat na antas ng pagiging kamag-anak;
  • Mga indibidwal na walang kaugnayan sa sino mang miyembro ng Search Committee hanggang sa ikaapat na antas ng pagiging kamag-anak.

Ang huling araw ng pagpapasa ng mga nominasyon (pormularyo at scrapbook) ay sa Hunyo 14. Ang mga mapipili ay pararangalan sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kaarawan ni Dr. Pio Valenzuela sa Hulyo 11.

Makakakuha ng kopya ng nomination form sa Valenzuela City Museum, Ground Floor, Valenzuela City Hall. Maaari rin itong ma-download sa http://www.valenzuela.gov.ph/.

Para sa mga katanungan, maaring kontakin si Kit Gamalinda sa Telepono Blg. 352.1000 local 2111 o mag-email sa gawadpio2019@gmail.com .