Amnesty

Sangguniang Panlungsod Kautusan Bilang 361, Serye 2017
"Real Property Tax Ordinance of 2017"

1 SINO ANG MAAARING MAKAKUHA NG KALUWAGAN SA AMILYAR?
May-ari ng mga real property tax na nakaklasipikang residensyal, komersyal o industriyal, at iba pa.
2 ANO ANG KAILANGAN BAYARAN NG MAY-ARI?
Ang principal na amilyar lamang. Hindi na sisingilin pa ang interes para sa mga taong hindi nabayaran hanggang 2016.
3 MAAARI BANG MAGBAYAD NANG INSTALLMENT?
Opo. Maaaring magbayad nang installment o hulugan hanggang Disyembre 31, 2017.
4 PAANO AT SAAN MAAARING MAGBAYAD?
  1. Tanggapan ng Ingat-Yaman sa pamamagitan ng cash, manager's check, at VISA credit o debit card gamit ang point-of-sale (POS) system.
  2. 3S Centers (Gen. T. De Leon, Ugong, Karuhatan, Marulas, Punturin) sa pamamagitan ng cash, manager's check, at VISA credit o debit card gamit ang point-of-sale (POS) system.
  3. Online Payment System (www.valenzuela.gov.ph) sa pamamagitan ng VISA card.
  4. Mobile Money System sa pamamagitan ng GCash.
Para sa iba pang mga katanungan, makipag-ugnayan lamang sa:
TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN
Pamahalaang Lungsod Valenzuela
Unang Palapag, Gusaling Geronimo S. Angeles
The City Hall, MacArthur Highway,
Barangay Karuhatan, Lungsod Valenzuela
352-1000 local 1106
TANGGAPAN NG TAGATASA
Pamahalaang Lungsod Valenzuela
Pangalawang Palapag, Gusaling Geronimo S. Angeles
The City Hall, MacArthur Highway,
Barangay Karuhatan, Lungsod Valenzuela
352-1000 local 1367